2022.gada 2.novembrī Augstākā tiesa, atsakot ierosināt kasācijas tiesvedību, atstāja spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tele2" pieteikums par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2020.gada 4.decembra lēmuma Nr.20-pk atcelšanu.