Senāta Civillietu departaments, kasācijas kārtībā atkārtoti izskatot strīdu starp biedrību “Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību (VSIA) “Latvijas Televīzija” (LTV), atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru AKKA/LAA prasība un LTV pretprasība bija apmierinātas daļēji.

Senātā lieta nonāca saistībā ar abu pušu strīdu par to, no kādiem LTV ieņēmumiem ir aprēķināma autoratlīdzība par muzikālo darbu izmantošanu LTV programmās, un par to, vai tika nodrošināta pietiekami precīza šo darbu izmantošanas uzskaite.