Latvijas Republikas Senāts šā gada 23. septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu "Volkswagen" markas automašīnu izplatīšanas tīkla dalībnieku karteļa lietā, ar kuru 2018. gadā tika atcelts Konkurences padomes (KP) konstatētais pārkāpums un piemērotais naudas sods SIA "Moller Auto Latvia" un SE "Moller Baltic Import", kā arī piemērotais naudas sods SIA "Moller Auto Ventspils" un SIA "Moller Auto Krasta". Senāts nosprieda, ka administratīvās tiesas secinājumi nav pietiekami pamatoti, lai atceltu KP lēmumu, tāpēc lēma, ka lieta ir nosūtāma atkārtotai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā, vēsta KP.