Satversmes tiesā pēc Rīgas pilsētas tiesas pieteikuma ierosināta lieta “Par Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 113.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105.pantam un Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta 5.daļai”, informē Satversmes tiesa.

Apstrīdētā norma nosaka, ka sistēmas operators, kas konstatējis elektroenerģijas lietotāja iejaukšanos komercuzskaites mēraparāta darbībā, ir tiesīgs pārrēķināt elektroenerģijas apjomu par laikposmu līdz vienam gadam pēc pievienojuma maksimālās caurlaides spējas diennakts 24 stundu periodā neatkarīgi no iepriekšējo pārbaužu rezultātiem.