Satversmes tiesa 2023.gada 21.marta rīcības sēdē secināja, ka lietas 2022‑40‑01 "Par Kriminālprocesa likuma 631.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam" iznākumu ietekmēs Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā sniegtās atbildes uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā 2021‑44‑01 "Par Kriminālprocesa likuma 631.panta 3.daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam" par Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju, informē Satversmes tiesa.