Senāts tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Ekonomikas ministrijas lēmuma atcelšanu. Senāts tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 2023.gada 21.decembrī.

Ar Ekonomikas ministrijas 2019.gada 3.septembra lēmumu pieteicējai sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORUMS Investīcijas” piemērota energoefektivitātes nodeva 12 639,21 eiro. Lēmumā secināts, ka pieteicēja kā lielais elektroenerģijas patērētājs līdz Energoefektivitātes likuma pārejas noteikumu 10.punktā noteiktajam termiņam – 2018.gada 1.aprīlim – nebija izpildījusi likuma 12.panta 2., 3. vai 5.daļā noteiktās prasības – ieviesusi un uzturējusi sertificētu energopārvaldības sistēmu vai papildinājusi jau ieviesto vides pārvaldības sistēmu, vai arī veikusi energoauditu. Tādējādi pieteicējai tika noteikts pienākums maksāt energoefektivitātes nodevu saskaņā ar likuma 13.panta 2.daļu.