Senāta Civillietu departaments 22.novembrī aktiera strīdā ar Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (VSIA) “Dailes teātris” atcēla Rīgas apgabaltiesas 2022.gada 28.janvāra spriedumu daļā, ar kuru apmierināta prasība par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā un atlīdzības par darba piespiedu kavējuma laiku piedziņu. 

Lieta SKC-103/2023 šajā daļā nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Senāts atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru apmierināta prasība par darba līguma punkta atzīšanu par spēkā neesošu, darba līguma atzīšanu par noslēgtu uz nenoteiktu laiku un morālā kaitējuma atlīdzības 950 eiro piedziņu.