Savas darbības pirmajos sešos mēnešos kopš 31. marta Ekonomisko lietu tiesa pabeigusi izskatīt 110 lietas, no tām 18 civillietas, 24 krimināllietas, kā arī 68 procesus par noziedzīgi iegūtu mantu.