Latijas Republikas Senāta judikatūru veido tiesu nolēmumos paustās atziņas. Nolūkā nodrošināt vēsturiski nozīmīgo Senāta materiālu pieejamību, Augstākās tiesas (AT) tīmekļvietnē pieejamais judikatūras nolēmumu arhīvs tiek papildināts ar informāciju par Senāta darbības sākuma gados pieņemtajiem spriedumiem un lēmumiem. Tādējādi tiesību normu piemērotājiem tiek dota iespēja iepazīties, salīdzināt un izmantot vēl plašāku Senāta praksi, informē AT Komunikācijas nodaļa.