Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir pieņēmis lēmumu pret SIA "Aliaz Cooperation" (turpmāk – Sabiedrība), piemērojot Sabiedrībai soda naudu 90 000 eiro apmērā un nosakot pienākumu nekavējoties izbeigt īstenoto negodīgo komercpraksi. Sabiedrība ir maldinājusi patērētājus par piedāvāto produktu īpašībām, pasūtīšanas līgumu, kā arī citiem distances līguma noteikumiem.