Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, noslēdzot projektu "Influenceru" mārketinga uzraudzība sociālajos tīklos",  ir pieņēmis lēmumus patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietās, kuros par konstatētajiem pārkāpumiem influencerei Adrianai Miglānei ir piemērota soda nauda 1500 eiro apmērā un uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi. Influencerei Katrīnei Saulietei ir piemērota soda nauda 1000 eiro apmērā un uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi.