Gan Latvijā, gan Eiropā par Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumu neievērošanu piemēroti vairāki sodi. Lai arī regula ir spēkā jau ilgāk nekā gadu, joprojām ir virkne jautājumu, kuros jūtamas neskaidrības, un daudzi uzņēmēji vēl nav sākuši strādāt “pa jaunam”. 

Latvijā beidzamais sods, par kuru informācija izskanēja publiskajā telpā, tika piemērots augustā, kad Datu valsts inspekcijas (DVI) direktore pieņēma lēmumu komersantam, kas sniedz pakalpojumus internetveikalā, piemērot 7000 eiro lielu naudas sodu par datu subjekta tiesību neievērošanu un nesadarbošanos ar uzraudzības iestādi – DVI, personu datu aizsardzības jomā. Konkrētajā gadījumā komersants savlaicīgi nesniedza atbildi iedzīvotājam (datu subjektam). Tāpat komersants nesadarbojās ar DVI un savlaicīgi nesniedza iestādei nepieciešamo informāciju, kā arī neizpildīja saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) 58.panta 2.punkta “c” un “g” apakšpunktu un Fizisko personu datu apstrādes likuma 23.pantu DVI izdoto rīkojumu.

Minētie sodi, protams, ir ievērojami un “sāpīgi”, tāpēc drošāk ir vēlreiz pārskatīt sava uzņēmuma rīcībā esošos datus un sakārtot tos, nekā cerēt, ka likuma uzraugi nepieķers.

Fizisko personu datu aizsardzība atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai ir obligāta katrā uzņēmumā, tāpēc mūsu portāla sadaļā “iVeidlapas” ievietotās fizisko personu datu aizsardzības veidlapas būs noderīgas ikvienam!

Te atrodami atsevišķu dokumentu paraugi, kas palīdzēs uzņēmumā sagatavot personas datu apstrādes dokumentāciju atbilstoši regulas prasībām. Paraugus var ērti lejuplādēt un pielāgot atbilstoši sava uzņēmuma darbības specifikai. Veidlapas izstrādātāji ir SIA "Protectum".

Veidlapas atrodamas ŠEIT.