Lai gan trauksmes celšanas institūts Latvijā nav nekas absolūti jauns, tomēr jaunā Trauksmes celšanas likuma, kas stājās spēkā 2019.gada 1.maijā, regulējums noteikti rada daudz jautājumu darba devējiem. Tāpēc sadarbībā ar ZAB “Ellex Kļaviņš” autoriem Irinu Kostinu un Intu Skaldi ir tapusi jauna iRokasgrāmata "Iekšējā trauksmes celšanas sistēma".