Domājot par jautājumiem, kas uzņēmējiem ir aktuāli rudens sezonas sākumā, ir iznācis jaunākais žurnāla “iTiesības” numurs, kura labdarības tēma šoreiz veltīta biedrības “BEZVESTS.LV” atbalstam.

Uzņēmumu reģistrs šobrīd mainās. Tiek paplašinātas tā pilnvaras saistībā ar patiesajiem labuma guvējiem, pamazām stājas spēkā izmaiņas, top jauns likums. Par to numura lielajā intervijā saruna ar Uzņēmumu reģistra galveno valsts notāri Gunu Paideri.

Ekonomikas rakstā šomēnes autors Andrejs Vaivars analizē breksita ietekmi uz biznesu, noskaidrojot, kādas muitas procedūras turpmāk būs jānoformē eksportētājiem uz šo valsti un uzzinot aktuālos viedokļus par šo tēmu.

Ir vairāki varianti, kā saskaņā ar Latvijas likumdošanu var noteikt darba laiku, bet kā to pareizi formulēt darba līgumā? Atbildi zina Ints Skaldis.

Ņemot vērā Latvijas ekonomikas stabilo izaugsmi un bezdarba līmeņa samazināšanos iepriekšējos gados, uzņēmumiem arvien biežāk rodas grūtības piesaistīt un noturēt kvalificētus darbiniekus. Izaicinājums ir arī motivēt esošos darbiniekus izmantot darba laiku efektīvi, sasniegt noteiktos mērķus un ar atbildību iesaistīties uzņēmuma izaugsmē. Par juridiskajiem rīkiem darbinieku motivēšanai uzzināsiet KPMG Zvērinātu advokātu biroja ekspertu sagatavotajā rakstā.

Pirms pāris mēnešiem Rīgā tika atvērta kafejnīca, kurā strādā personas ar īpašām vajadzībām, tāpēc aizdomājāmies par šo tēmu un tās juridiskajiem aspektiem. Plašāk – Agneses Mainules rakstā.

Ekonomiku digitalizēšana mainījusi pasauli un piedāvā virkni jaunu iespēju uzņēmējdarbībai. Tas rada jaunus izaicinājumus uzņēmējiem, pakalpojumu un preču pircējiem, kā arī valsts kontroles institūcijām. Par drošu biznesu e-komercijas laimetā Valta Stūrmaņa un Jāņa Ciguža rakstā.

Šī gada 4.jūlijā stājās spēkā būtiski grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Jaunumu tajos ir daudz. Kopumā jāsecina, ka ar grozījumiem likumā iestādēm un īpaši komersantiem uzlikts daudz jaunu pienākumu. Par tiem Raivo Raudzepa rakstā.

Inita Jurka iedziļinājusies šobrīd Latvijas tiesu praksē joprojām “karstā” un aktuālē tēmā – kopīpašnieku attiecībās. Bieži uzsvērts un tiesu praksē daudz izmantots ir Latvijas Republikas Satversmes 105.pants, kurā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Arī Civillikuma 927.pantā paredzēts, ka īpašums ir pilnīgas varas tiesības pār lietu, t.i., tiesības to valdīt un lietot, iegūt no tās visus iespējamos labumus, brīvi ar to rīkoties. Tomēr, neskatoties uz īpašuma tiesību šķietami absolūto raksturu, tās var aprobežot (apgrūtināt) citas personas, cita īpašnieka, sabiedrības vai valsts labā.  

Šīs un citas aktuālas tēmas lasiet žurnāla oktobra numurā!

Visu oktobri žurnāla "iTiesības" 2020.gada abonementam speciāla cena - 80 eiro. Vairāk par abonēšanas iespējām sadaļā ABONĒŠANA!