Lai paredzētu vienotu būvdarbu pieņemšanas-nodošanas, norēķinu un līgumsaistību izpildes garantijas kārtību, 12.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu", informē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Noteikumi piemērojami no 2023.gada 1.janvāra izsludinātiem publiskajiem būvdarbu, tostarp apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkumiem, kuros pasūtītājs ir Publisko iepirkumu likuma izpratnē un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē. Noteikumi būs jāpiemēro publiskam būvdarbu līgumam, kas paredz otrās vai trešās grupas jaunu būvju būvniecību, būvju pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju, būvju novietošanu, inženiertīklu ieguldīšanu zemē vai būvju nojaukšanu Latvijas teritorijā, izņemot Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs. Piemēram, pirmās grupas jaunas ēkas būvniecības līgumam šie noteikumi nav saistoši.