Preču zīmes reģistrācija ir veikta, kas notiek tālāk? Pieteikums tiek akceptēts, reģistrācijas apliecība tiek ielikta kaut kur atvilktnē, un visi atgriežas pie darba. Uzņēmuma juristi, kas strādāja pie pieteikuma veidošanas, ātri pāriet pie citiem uzdevumiem.

Realitāte ir tāda, ka preču zīmes īpašumtiesības nav tādas kā mājokļa īpašumtiesības – tās drīzāk līdzinās īrei. Jūs, preču zīmes īpašnieks, esiet piekritis rūpēties par savu preču zīmi apmaiņā pret izņēmuma (ekskluzīvām) tiesībām. Ja šo preču zīmi pienācīgi “neapsaimniekojiet”, riskējiet zaudēt šīs tiesības.

Bet kā tieši izskatās rūpes par preču zīmi?

Šajā rakstā tiks atklāti iespējamie veidi, kā Jūsu uzņēmums var zaudēt preču zīmes reģistrāciju un kā mazināt šādu iespēju.

Kopumā veidus, kā Jūsu uzņēmums var zaudēt preču zīmes reģistrāciju var iedalīt divās kategorijās:

  • īpašnieka netīša rīcība;
  • zīmes neizmantošana.

Preču zīmes reģistrācijas neatjaunošana (neuzturēšana spēkā)

Pirmkārt, bieži netiek pamanīts, kad beidzas preču zīmes reģistrācijas termiņš. Kad preču zīme ir reģistrēta, tā ir derīga 10 gadus. Pēc tam īpašnieka pienākums ir ik pēc 10 gadiem iesniegt atjaunošanas pieteikumu. Tā kā vairums lielo uzņēmumu izmanto dokumentācijas sistēmas, lai novērstu termiņu neievērošanu, šāda neuzmanība parasti tiek novērsta. 10 gadu laikā var daudz kas mainīties: parādās jauni uzņēmumi, rodas jauni produkti un tiek iesniegti jauni pieteikumi. Diemžēl joprojām daudzi uzņēmumi nevērīgi izturas pret preču zīmju uzraudzību.

Preču zīme zaudē atšķirtspēju

Tā kā preču zīmes tiek reģistrētas, lai saglabātu atšķirtspēju, jebkura darbība, kas mazina preču zīmes atšķirtspēju, var būt iemesls tās atcelšanai. Šādos gadījumos ne tikai tiek zaudētas tiesības, bet arī uzņēmumiem var nākties veikt dārgas zīmola maiņas kampaņas vai pilnībā atteikties no konkrēta produkta vai pakalpojuma.

Apzīmējums kļūst par sugas vārdu

Var gadīties, ka preču zīmi raksturojošie vārdiskie apzīmējumi kļūst tik populāri, ka tie sāk dzīvot paši savu dzīvi. Visbiežāk šādi var notikt ar preču zīmi ar kuru tiek marķēt kāds pilnīgi jauns produkts, kas līdz šim nebija zināms patērētajiem, un ar laiku ikdienā viņi jau apzīmē šādu produktu, izmantojot preču zīmi. Ironija, protams, ir tā, ka šie uzņēmumi patiešām ilgi strādāja, lai sasniegtu augstu atpazīstamības līmeni – bet nejauši tas var novest pie situācijas, kad izņēmuma tiesības uz preču zīmi ir zaudētas.

Jūs zaudējat tiesvedību

Īsāk sakot, neizpildiet mājasdarbu un riskējat tikt iesūdzēts tiesā. Uzņēmumi var samazināt preču zīmju apstrīdēšanas risku pirms pieteikuma iesniegšanas, veicot rūpīgu preču zīmju izpēti - meklējumus. Diemžēl dažkārt tiek reģistrētas preču zīmes, kas vēlāk tiek apstrīdētas, un šis process var nonākt arī līdz izskatīšanai tiesā. Jūs variet samazināt šādas situācijas iespējamību, veicot preču zīmju meklējumus - apvienojot inteliģentas, inovatīvas tehnoloģijas un ekspertu zināšanas, kas sniegs vērtīgu informāciju par preču zīmes reģistrācijas izredzēm un apstrīdēšanas riskiem. 

Reģistrācijas zaudēšana savā valstī – preču zīmes zaudēšana arī starptautiski

Preču zīmes starptautiskās reģistrācijas spēka saglabāšana, ko piešķir Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO), prasa papildu uzmanību. Ja preču zīmes reģistrācija tiek atcelta bāzes pieteikuma valstī pirmo piecu gadu laikā no reģistrācijas, starptautiskā reģistrācija tiek arī anulēta pēc noklusējuma.

Citiem vārdiem sakot, runājot par starptautisko preču zīmes registrāciju, ja zaudējat preču zīmi bāzes pieteikuma valstī, zaudējat to visur. Lai gan uzņēmums tehniski varētu izvairīties no šāda scenārija, atsevišķi iesniedzot pieteikumu katrā interesējošā valstī, tas ir dārgāk, laikietilpīgāk un palielina administratīvā darba apjomu.

Ieinteresēta persona, kas var būt konkurents, konstatējot, ka preču zīme netiek pienācīgi lietota piecus gadus pēc reģistrācijas vai tās lietošana tikusi pārtraukta uz secīgu piecu gadu laika periodu, tas var iesniegt pieteikumu tiesā par Jūsu preču zīmes anulēšanu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi to lietot preču zīmi pienācīgi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem.