Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir izvērtējis un pieņēmis lēmumu par SIA “Civinity Solutions” (Sabiedrība) rīcību, konstatējot negodīgu komercpraksi un uzliekot 5 000 eiro soda naudu. Pārkāpumi saistīti ar rēķinu izsūtīšanu, kuros tika iekļauta maksa par komunālo maksājumu rēķinu sagatavošanu un izrakstīšanu, informē PTAC.