Šā gada 1. novembrī spēkā stājas Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums, kura mērķis ir aizliegt negodīgu tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, savukārt tirgus dalībnieku rīcības atbilstību jaunajam likumam uzraudzīs un kontrolēs Konkurences padome.