Domājams, ka Latvijā nav neviena cilvēka, kurš būtu izlasījis pilnīgi visus spēkā esošos normatīvos aktus. Tomēr visi šie likumi un noteikumi nosaka to, kā dzīvojam, strādājam, rīkojamies ar savu īpašumu un kā risinām visas iespējamās problēmas un situācijas. To apzinoties, no juridiskā viedokļa ir svarīgi, lai normatīvo aktu sistēma būtu loģiska un sakārtota un zinātājs tajā spētu atrast atbilstošajā situācijā piemērojamo normu.