Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) apstiprinājis vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanā. Vadlīnijas izstrādātas, lai skaidrotu cenu norādīšanas pamatprasības un nodrošinātu, ka pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji, informējot patērētājus par cenām, nepārkāptu negodīgas komercprakses aizliegumu un ievērotu patērētāju tiesības.