Atbildot uz Krievijas uzsākto un Baltkrievijas atbalstīto karu Ukrainā, Rietumu valstis būtiski paplašinājušas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, to pilsoņiem, fiziskajām personām, uzņēmumiem un organizācijām. Piedāvājam apkopojumu par Eiropas Savienības (ES) piemērotajām papildu sankcijām no 2022. gada 23. februāra.

Visām personām Latvijā ir pienākums ievērot gan ES, gan Latvijas noteiktās sankcijas, kā arī no Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes rezolūcijas vai citiem Latvijai saistošiem normatīvajiem aktiem izrietošās sankcijas. Sankcijām pakļautajām personām iespējams piemērot dažādus sankciju veidus un katram no tiem var būt noteikti izņēmumi, piemēram, atšķirības piemērojamības termiņos. Tādējādi, lai izvērtētu, vai un kādā apjomā sankcija piemērojama konkrētā situācijā, būtiski detalizēti izpētīt tās tvērumu.

Kas ir sankcija?

Sankcija ir ārpolitikas līdzeklis, kura vispārējais mērķis ir nodrošināt mieru, starptautisko drošību, demokrātiju un likuma varu, kā arī cilvēktiesību un starptautisko tiesību atjaunošanu. Ar sankcijām, piemēram, var aizliegt iebraukt, uzturēties vai dibināt darba tiesiskās attiecības kādā valstī vai teritorijā, kā arī aizliegt starptautisko tirdzniecību, noteikt finanšu sankcijas un paredzēt citus aizliegumus.