Saskaņā ar SIA “PricewaterhouseCoopers” un Pasaules Bankas grupas veidoto pārskatu Paying Taxes 2019 – valstu nodokļu administrācijas varētu darīt vairāk, lai, izmantojot tehnoloģiju radītās iespējas, mazinātu nodokļu saistību izpildes slogu uzņēmumiem.