Cilvēks, kas strādā pilnu slodzi, darba vietā pavada vismaz pusi nomoda laika. Tādēļ ir saprotams, ka starp kolēģiem papildus formālajām, uz noteiktu funkciju vai pienākumu izpildi orientētajām attiecībām veidojas neformālas, personiskas un emocionāli piepildītas attiecības. Darba ņēmēju aptaujās noskaidrots, ka viņus darba vietā, pirmkārt, notur drošības un stabilitātes sajūta, bet, otrkārt, svarīgas ir labas attiecības ar kolēģiem jeb pozitīvs mikroklimats, kas atbilstoši aptaujai ir tikpat nozīmīgi kā interesants darbs un mājām tuva uzņēmuma atrašanās vieta.

Darba ņēmēju aptaujā arī noskaidrots, ka sliktas attiecības ar kolēģiem būtu iemesls mainīt pašreizējo darba vietu 12% darba ņēmēju. Darbinieki, kas saskārušies ar ilgstošiem konfliktiem vai pat emocionālu vardarbību darba vietā, t.i., mobingu (kolēģu īstenota psiholoģiska vardarbība) vai bosingu (darba devēja vai vadītāja īstenota emocionāla vardarbība), atzīst pārāk lielas emocionālās spriedzes negatīvo ietekmi gan uz darba produktivitāti, gan veselību un ģimenes dzīvi.