Mediatori, advokāti, tiesneši un daudzi citi profesionāļi ikdienā palīdz risināt citu cilvēku konfliktus un sarežģītas situācijas, kas saistītas ar attiecību problēmām, dusmām, aizvainojumu, sāpēm u.c. smagām emocijām. Ja paši profesionāļi laiku pa laikam nesaņem palīdzību, šāda veida darbs var radīt stresu un pat izdegšanu. Kā būt labam profesionālim, kā attīstīt savu kompetenci, kā atpazīt un noturēt savas profesionālās atbildības robežas, kā nenest darbu līdzi uz mājām – šie ir tikai daži no biežāk uzdotajiem supervīziju jautājumiem.

Kas ir supervizors?

Saskaņā ar supervizora profesijas standartu supervizors ir noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ieguvis supervizora kvalifikāciju un sniedz supervīzijas pakalpojumu - mērķtiecīgi organizētu konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti.

No latīņu valdas tulkojot, supervīzija nozīmē "skats no augšas" (super – virs, videre – skatīties). Latvijā vairākās palīdzošajās profesijās, piemēram, sociālajā darbā, mākslas terapijā, psiholoģijā un psihoterapijā supervīziju pazīst jau vairāk nekā 20 gadus. Šajās profesijās supervīzija tiek integrēta profesionālās izglītības iegūšanas procesā. Arī vēlāk tā kā pieredzējušāka un / vai īpašu izglītību ieguvuša speciālista atbalsts un vadība tiek izmantota visā profesionālās darbības laikā.