Iepriekšējā manā rakstā (skat. 2020. gada 6. marta rakstu "Detalizēta pamācība sūdzību rakstīšanā") sākām aplūkot sūdzību tēmu, noskaidrojot, ka privātām organizācijām nav pienākuma reaģēt uz sūdzībām. Šoreiz noskaidrosim, kā pareizi noformēt sūdzību un kā labāk veidot tās tekstu.

Lai gan "dusmīgais teksts" ir tiešais dokumenta tapšanas iemesls, ar to vien nav pietikami. No 2010. gada Latvijā ar likuma spēku, t.i., Dokumentu juridiskā spēka likumā (DJSL) noteikti dokumenta juridisko spēku nodrošinošie jeb obligātie rekvizīti. Jāņem vērā, ka neatkarīgi no tā, kāds ir dokumenta teksts, ja tajā nav obligāto rekvizītu, dokumentu nepieņem izskatīšanai un neuzskata par derīgu.

Papildus DJSL dokumentu noformēšana vēl detalizētāk reglamentēta Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība", kas, salīdzinot ar iepriekš spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība", vairs tik strikti neregulē, kur tieši jābūt izvietotiem rekvizītiem. Pēc būtības tas ir pareizi, jo, piemēram, datuma novietojums dokumenta sākumā vai beigās, pa labi vai pa kreisi neietekmē dokumenta juridisko spēku. Tātad dokumentā autors rekvizītus var novietot tur, kur viņam ērtāk.

Taču, ja nav pieredzes dokumentu noformēšanā, kā papildinformācijas avotu var izmantot 2019. gada februārī publiskotās Tieslietu ministrijas Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas (Dokumentu vadlīnijas). Tomēr jāņem vērā, ka tām ir tikai ieteikuma raksturs, proti, tās var izmantot ikviens interesents, taču ievērot tajās rakstīto nevar kā obligātu prasīt no citiem.

Čakliem lasītājiem varu ieteikt arī Valsts kancelejas 2017. gadā izdotās Vēstuļu rakstīšanas vadlīnijas (Vēstuļu vadlīnijas), kurās detalizēti aplūkoti dažādi sarakstes dokumentu/vēstuļu (šajā grupā pēc būtības ietilpst arī sūdzības) rekvizītu un teksta noformēšanas aspekti, tostarp gramatikas nianses, taču tajās nav informācijas tieši par sūdzību rakstīšanu (bet ir par, piemēram, pateicības vēstulēm). Šajā rakstā no tām izmantoti daži vispārēji ieteikumi teksta veidošanai.