Slēdzot līgumu par programmēšanas pakalpojumiem, svarīgākais ir precīzi noteikt, ko tieši izpildītājam (programmētājam) ir jāpiegādā (kāds darbs jāizpilda), kādos termiņos jāiekļaujas, kā arī vienoties par atlīdzības apmēru.

Produkta apraksts

Līguma par programmēšanas pakalpojumiem pielikumos ir svarīgi iekļaut konkrētus aprakstus par sagaidāmo produktu, tā veiktspēju, funkcionalitāti un citiem nozīmīgiem aspektiem. Klientam ir jāspēj precīzi definēt, ko tas vēlas saņemt. Strīdus gadījumā, ja līguma noteikumos nebūs konkrētas specifikācijas, programmētājs būs tiesīgs saņemt samaksu, neskatoties uz to, ka pasūtītājs nav apmierināts ar gala rezultātu.