Mūsdienās arvien vairāk savstarpēju darījumu notiek ar dažādu distances sakaru līdzekļu palīdzību, tādēļ nereti rodas jautājumi par distances līgumu, t.i., kādos gadījumos tas jāslēdz, kādi noteikumi tajā jāiekļauj utt.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. pantu distances līgums ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, kas noslēgta, pusēm vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā un izmantojot distances saziņas līdzekļus. Viens no populārākajiem distances līguma noslēgšanas veidiem ir pasūtījuma veikšana interneta veikalos. Šāda tipa līgumi visbiežāk uzskatāmi par distances līgumiem, līdz ar tiem piemērojams uz distances līgumiem attiecināmais normatīvais regulējums.