Mājdzīvnieku turēšana ir bijusi izplatīta jau ļoti ilgu laiku, un, kā ir redzams ikdienā, tendence turēt dzīvniekus noteikti nav mazinājusies arī mūsdienās. Tomēr ar brīdi, kad cilvēks izšķiras par labu mājdzīvniekam, viņš uzņemas arī atbildību par sava dzīvnieka uzvedību un kaitējumu, ko tas var nodarīt citiem. Tālāk tiks apskatīts šīs atbildības apmērs un iespējamie izņēmumi no atbildības, ko regulē Civillikums, kā arī šādas atbildības regulējums citur Eiropā.