Ja darījums notiek starp divām juridiskām personām, vai pakalpojumu sniedzējs var atteikties veikt grozījumus līgumā pēc potenciālā pircēja aicinājuma?

Vispirms jāprecizē, kādu līgumu plānots slēgt un kas šāda līguma ietvaros ir pircējs un pārdevējs. Būtībā pakalpojuma sniedzējs jeb pārdevējs un pakalpojuma saņēmējs jeb pircējs ir divas juridiskas personas, kas savstarpēji noslēdz vai nu pakalpojuma līgumu, vai arī preču pārdošanas līgumu. Pakalpojuma līguma gadījumā pakalpojuma sniedzējs par noteiktu samaksu veic konkrētu pakalpojumu tā pasūtītājam. Preču pārdošanas līguma ietvaros pakalpojuma sniedzējs pircējam pārdod vai izgatavo un pārdod kādu konkrētu preci, par ko saņem samaksu.

Atbilde uz jautājumu, vai pakalpojuma sniedzējs var atteikties veikt groījumus līgumā pēc pircēja lūguma, nav viennozīmīga, jo situācijai ir divi iespējamie risinājumi.