Laiki, kad reglamentējums dokumentēšanā visiem un visās jomās bija vienāds, aizgājuši uz neatgriešanos. Vienlaikus parādās patīkama tendence – samazinās obligātais valstiskais reglamentējums, vairāk rīcības brīvības un izvēles piešķirot dokumentu autoriem.