Ikviens no mums apzināti vai neapzināti var pārkāpt likumu, par ko piemērojama administratīvā atbildība. Šādi pārkāpumi iespējami gan ceļu satiksmē, gan būvniecībā, gan citās dzīves un uzņēmējdarbības jomās. Tādēļ var apgalvot, ka sagaidāmā administratīvās atbildības reforma ietekmēs mūs visus.

Raksta līdzautore: Katrīna Bičevska, ZAB "SORAINEN" jurista palīdze

2020.gada 1.jūlijā pēc daudzu gadu darba, to izstrādājot, stāsies spēkā ilgi gaidītais Administratīvās atbildības likums (AAL). Vienlaikus spēku zaudēs AAL priekštecis – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK). Vairāk nekā 30 gadu darbības laikā LAPK pieredzējis neskaitāmus grozījumus, tas ir sarežģīti uztverams, novecojis un praksē piemērots nekonsekventi. Jaunais likums izstrādāts, lai modernizētu administratīvo pārkāpumu procesu.

AAL sastāv tikai no vispārīgās un procesa daļas. Administratīvie pārkāpumi, kas agrāk bija apkopoti LAPK sevišķajā daļā, dekodificēti jeb ietverti atbilstošo nozaru speciālajos likumos. Ieskicējam būtiskākos jaunumus!