Līguma slēgšana nereti ir ilgs process, kura laikā abām pusēm jāvienojas par būtiskiem sadarbības priekšnosacījumiem. Kādi apsvērumi jāņem vērā, izvēloties līguma formu? Kādi nosacījumi jāietver līgumā? Kā līgumu slēgšana notiek praksē, un vai otra puse var atteikties grozīt standartizētu līgumu? Kādu elektronisko parakstu ieteicams izvēlēties līgumam elektroniskā formā?

Ar līgumu klasiskā izpratnē parasti saprot rakstveida dokumentu, kurā detalizēti noteiktas pušu tiesības un pienākumi un ko parakstījušas visas līguma puses. Tomēr jāņem vērā, ka puses var slēgt līgumu jebkādā formā, piemēram, mutvārdos, apmainoties ar e-pastiem vai piekrītot līguma noteikumiem tiešsaistē. Šāds līgums, tāpat kā jebkurš parakstīts līgums, jāpilda, ja puse strīda gadījumā var pierādīt, ka tas tiešām noslēgts. Tādēļ, ja konkrētā situācijā tas nav nepieciešams, ne vienmēr ir lietderīgi slēgt līgumu rakstveida dokumenta formā, iekļaujot parakstus.

Izņēmums, kad nav iespējams brīvi izvēlēties līguma formu, ir tad, ja likumā līgumam paredzēta konkrēta forma. Piemēram, saskaņā ar Komerclikumu (KL) daļas atsavināšanas, tostarp nodošanas, darījums slēdzams rakstveidā. Tāpat puses var vienoties, ka līgumam, lai tas būtu spēkā, piemērojama noteikta forma.