Periodiski saņemu jautājumu, kā pareizi labot kļūdas dokumentos. Būtībā dokumentos kļūda pati par sevi jau ir kaut kas nepareizs, tādēļ izlabot to pareizi nevar. Ne velti Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" paredzēts, ka dokumentā nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi vai papildinājumi. Tātad esam uzmanīgi ar labojumiem, jo dokumentos tiem nevajadzētu būt!

Bet ko darīt, ja tomēr līgumā vai citā dokumentā radusies kļūda? Vispareizāk ir dokumentu sagatavot un parakstīt no jauna bez kļūdām, svītrojumiem un labojumiem. Ja tas nav iespējams, izeju no bezizejas atrast tomēr var.

Nezaudēt juridisko spēku!

Jāņem vērā, ka, veicot labojumus, būtiskākais, lai dokuments nezaudē juridisko spēku. Konkrētā rīcība atšķiras atkarībā no tā, kādā tehniskā veidā dokuments noformēts, t.i., noformēts vai aizpildīts rokrakstā, veidots ar datoru un paredzēts izdrukāšanai vai elektronisks dokuments jeb e-dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jeb e-parakstu. Kļūdu labošanas salīdzinošs pārskats iekļauts attēlā, komentārus par katru no veidiem sniedzot zem tā.

Attēlā zaļā krāsā tonētas ieteicamākās rīcības, oranžā krāsā izcelti speciālie gadījumi, zilā krāsa attiecināma uz dokumentiem ar drošu e-parakstu, baltā krāsā apzīmē rīcību, ja zaļās vai zilās opcijas nav iespējamas, kā arī sniegti papildu komentāri.