Protokols ir viens no piņķerīgākajiem dokumentiem, kas ikdienā jāraksta, īpaši situācijās, kad šo pienākumu uzdod veikt cilvēkam, kas iepriekš to nav darījis, un nav izstrādāta protokola sagatave vai forma. Lūk, daži pamata ieteikumi, kas jāņem vērā protokolētājiem!

Protokols ir dokuments, kurā fiksē sanāksmes, sēdes, sapulces vai kādas citas norises gaitu un lēmumu pieņemšanas procesu, ja tāds ir. Protokolam ir īpaša vieta organizatorisko un administratīvo dokumentu sistēmā. No vienas puses, pārvaldes dokumentu klasifikācijā protokolus pieskaita izziņu un pārskatu dokumentiem, tādējādi tos attiecina uz informācijas dokumentiem, jo tajos ir informācija par dažādu vadības jautājumu apspriešanu. No otras puses, protokolos ir lemjošā jeb lēmumu pieņemšanas daļa, kas tos padara par administratīviem dokumentiem.