Ziedojums atbilstoši definīcijai parasti ir materiālas vērtības, nauda, ko atdod kāda labā, noteikta mērķa dēļ. Ziedojums Latvijas vispārējā privāttiesību regulējumā, t.i., Civillikumā, nav definēts. Tomēr pēc civiltiesiskajām sekām tas pilnībā pielīdzināms dāvinājumam, kas regulēts minētajā likumā. Šajā normatīvajā aktā dāvinājums definēts kā tiesisks darījums, ar ko kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību.