Līdz šim likumdošana noteica, ka personas darba gaitas dokumentus ir jāglabā 75 gadus, taču 2021. gada 4. martā stājās spēkā izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem”, kas paredz samazināt šo glabāšanas laiku. Kas mainās?