Jau 2017.gada 1.janvārī Civillikumā (CL) stājās spēkā grozījumi, ar kuriem Latvijā ieviests jauns tiesību institūts – apbūves tiesība. Kā tā darbojas?

Raksta līdzautore: Laura Skromule, ZAB "PRIMUS DERLING", vecākā juriste

Pagājuši vairāk nekā divi gadi, kopš ieviests apbūves tiesības institūts, un šajā laikā ne viens vien nekustamā īpašuma attīstītājs vai īpašnieks to izmantojis, lai īstenotu ieplānoto apbūvi. Tā kā apbūves tiesību praksē izmanto jau vairākus gadus, radusies izpratne par tās būtību, nozīmi un labumu, ko šī tiesība var sniegt, kā arī apgūta apbūves tiesības īstenošanas praktiskā puse. Tomēr praksē joprojām parādās gan dažādi problēmjautājumi, gan arī atsevišķi nenoregulēti aspekti.