Šī gada sākumā tika publiskotas jaunās “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas”. Šoreiz ieskats to vispārīgajos ieteikumos un jaunajos, mainītajos vai konkretizētajos ieteikumos papīra dokumentiem. Nākamajos žurnāla numuros – par elektronisko dokumentu aktualitātēm.