Latvijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvo ap 2/3 iedzīvotāju, savukārt Rīgā šis skaitlis ir vēl lielāks un pārsniedz 90%, tādēļ dzīvojamo māju pārvaldīšana ir aktuāls jautājums lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju.