Uzņēmēji, kārtojot lietvedības jautājumus savā uzņēmumā, lielākoties pievērš niecīgu uzmanību dokumentu noformēšanas noteikumiem līdz brīdim, kad rodas kāds strīds vai pieprasījums no darījumu partnera vai valsts iestādes.