Dzīvojam laikā, kad visi dokumenti top datoros, taču daļa no tiem savu tālāko mūžu nez kādēļ joprojām dzīvo papīra formā. Elektroniskie dokumenti jeb e-dokumenti lielākoties tiek parakstīti ar elektronisko parakstu. Ja abi šie dokumentu veidi dzīvotu pilnībā nošķirtu dzīvi, problēmsituāciju būtu mazāk – tās rodas, kad vajag kaut ko "sakrustot".

Aplūkosim gadījumus, kad nepieciešams izveidot papīra dokumentu atvasinājumus elektroniskā formā, gan pretēji – kad e-dokumenti jāpārvērš papīra formā –, abos gadījumos nodrošinot dokumentu juridisko spēku.