Jebkurās darba attiecībās vismaz reizi gadā, kad pienācis ikgadējā atvaļinājuma laiks, darbiniekam jāraksta iesniegums vadībai. Kādam jābūt pareizi uzrakstītam iesniegumam? Vai tas obligāti jāsagatavo papīra formā? Un vai vadītājam vienmēr jāreaģē uz iesniegumu?