Darbinieku apmācības, līdzīgi kā daudzi citi notikumi organizācijās, saistītas ar noteiktiem veicamajiem lietvedības darbiem. Kā veidot apmācību grafiku? Kā plānot mācības? Kā tās organizēt? Palūkosimies uz darbinieku apmācību tēmu no lietvedības skatpunkta!

Darbinieka apmācības/kvalifikācijas kursi ir svarīgs faktors gan darbinieka, gan organizācijas konkurētspējai, jo konkurētspējīgo priekšrocību pamatā ir esošie resursi un prasmes. Mācībām ir pozitīva ietekme uz darbinieku, ja kursi atbilst mūsdienīgiem mācīšanās principiem. Svarīgākais, lai darbinieka apmācības uzlabo uzņēmuma produktivitāti un ir jēgpilnas. Ir daudz sfēru, kur speciālistiem jāapgūst jaunas prasmes, apmeklējot kvalifikācijas kursus. Tas attiecināms uz  grāmatvežiem, mediķiem, autopārvadātājiem u.c. profesijām. Ņemot vērā strauji mainīgo ārējo vidi un situāciju, ievērojami mainās arī nozares tendences, mērķa auditorijas vēlmes un prasības attiecībā uz iestādes pakalpojumiem.

Viss sākas ar novērtēšanu

Darbinieku novērtēšanas process ir viens no ikdienas pasākumiem organizācijā, kas jānoslēdz ar priekšlikumu, kā pilnveidot darbinieku vadības procesus, izstrādi. Šie priekšlikumi orientēti uz to, kā nākamajos periodos paaugstināt vērtējamo darbinieku motivāciju, prasmes un kompetences, piemēram, īstenojot nepieciešamās apmācības u.c., tādējādi ne tikai pilnveidojot katra konkrētā darbinieka kompetences, kas nepieciešamas konkrētā darba veikšanai, bet arī palielinot visas iestādes darbības efektivitāti.