Pavisam ierasta prakse, slēdzot līgumu par kādas preces vai pakalpojuma iegādi, ir jau laicīgi vienoties par efektīvu saistību izpildes nodrošināšanas līdzekli, proti, vai pircējs/pakalpojuma saņēmējs maksās noteiktu naudas summu pirms faktiskās saistību izpildes.