Darba vai pakalpojuma izpildi apliecina darbu pieņemšanas-nodošanas akts. Tomēr praksē novērojams, ka šo dokumentu uzņēmumi nereti uzskata par formalitāti vai atsakās parakstīt vispār. Kādos gadījumos akts ir obligāts un nepieciešams dokuments? Un kā rīkoties, ja otra puse atsakās to parakstīt?