Mūsdienu uzņēmējs aizvien vairāk slēdz starptautiskus līgumus, kur visbiežāk viena no darījuma pusēm atrodas citā pasaules valstī, tāpēc ir nepieciešams līgumu slēgt vismaz divās valodās. Ņemot vērā šo situāciju ir jāsaprot, ka būtiska nozīme ir korektai darījumu apliecinošu dokumentu, tostarp atbilstošu dokumentu tulkojumu sagatavošanai.

Raksts tapis sadarbībā ar tulkošanas biroju SIA "PFAT Tulkojumi"

Visas Latvijas iestādes pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā, dokumenti svešvalodā ir derīgi iesniegšanai tikai tad, ja tiem ir pievienots attiecīgi noformēts un apliecināts tulkojums valsts valodā.

Runājot par tiesvedības valodu, saskaņā ar Civilprocesa likuma 13.pantu, tiesvedība valsts tiesā notiek valsts valodā un dokumentus svešvalodā lietas dalībnieki iesniedz, pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.