Šovasar stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma, un pašvaldību vēlēšanās jau piedalījāmies atbilstoši jaunajam teritoriālajam dalījuma principam. Ko šī reforma mainījusi uzņēmēju ikdienā? Vai turpmāk kaut kas jādara citādi, nekā bija ierasts?

Šī gada 1. jūlijā stājās spēkā vairāk nekā astoņus gadus ilgusī administratīvi teritoriālā reforma, kuras ietvaros iepriekšējo 119 pašvaldību vietā izveidotas 43 pašvaldības. Reformas ietvaros līdzšinējais apriņķu, republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju iedalījums aizvietots ar valstspilsētu pašvaldību un novadu pašvaldību administratīvo teritoriju iedalījumu, tādējādi mainījies ne vien pašvaldību skaits un administratīvi teritoriālais iedalījums, bet arī adreses pieraksts, pārsvarā precizējot tikai novada nosaukumu, bet atsevišķos gadījumos adreses pierakstu papildinot ar pagasta nosaukumu. Plašāka informācija par adresēm un to aktuālais pieraksts atbilstoši spēkā esošajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam pieejams portāla Kadastrs.lv sadaļā "Valsts adrešu reģistrs".

Adrese ir katra komersanta rekvizītu būtiska sastāvdaļa, tādējādi ar administratīvi teritoriālo reformu mainījies arī Uzņēmumu reģistra (UR) uzturētajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu juridiskās adreses pieraksts. Šī raksta mērķis ir aplūkot svarīgākās izmaiņas saistība ar adreses pieraksta maiņu, kas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ietekmē komersantus.