Visi zina, ka valdes sēdes jāprotokolē, taču cik daudzi to godīgi un katru reizi tiešām dara? Dažkārt tieši valdes sēžu protokoli var būtiski ietekmēt valdes locekļu atbildību, tādēļ atgādināšu, kā un kāpēc tie jāsagatavo.