Paplašinot uzņēmējdarbību, nereti juridiskām personām nepieciešams iegādāties lielākas telpas ražošanai vai lielāku biroju vai iegādāties ēku, lai atvērtu filiāli ārvalstīs. Ņemot vērā ekonomisko situāciju un pieaugošās nomas maksas, kā arī izvērtējot ieguvumus nākotnē, juridiskas personas biežāk izvēlas īpašumus iegādāties, nevis nomāt.

Iegādājoties īpašumu gan Latvijā, gan ārvalstīs, ir svarīgi, lai darījums noritētu veiksmīgi un darījuma puses to slēgtu bez slēptiem nolūkiem.

Īpašuma iegādes nolūks

Pirms iegādāties nekustamo īpašumu, ir svarīgi apzināties, kāds tieši nekustamais īpašums nepieciešams, cik lielā apjomā un kādām komunikācijām ir jābūt īpašumā, lai būtu pārliecināti, ka noskatītais īpašums (ēka vai zemes gabals) atbilst mērķiem. Ja izvēlēts iespējamais iegādes objekts, pirms sazināšanās ar pārdevēju ir jāveic izpēte un jānoskaidro:

  • īpašuma statuss (lauksaimniecības zeme, meža zeme u.tml.);
  • ja īpašums ir zeme, vai atļauts uz tās būvēt;
  • vai dokumentos ir kāda sarkanā līnija, servitūti, komunikācijas.