Mūsdienās nereti sadarbība vai komunikācija notiek tikai attālināti, tādēļ puses arī papīra formātā parakstītus dokumentus mēdz aizvietot ar dokumentu skanētām kopijām. Šāds risinājums ne vienmēr ir juridiski pareizs, tādēļ pāreja uz elektroniski parakstītiem dokumentiem ir labs risinājums, lai aizsargātu abas darījuma puses.

Elektronisko jeb e-dokumentu apriti regulē Elektronisko dokumentu likums, kurā noteikts, ka e-dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs e-paraksts. Tādējādi ar drošu e-parakstu parakstītam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks, kāds papīra formātā parakstītam dokumentam.

Kā vienoties?

Ierasta ir situācija, kad noslēgtajos līgumos puses nav vienojušās par saziņas kārtību darījuma attiecībās. Šādā situācijā pušu savstarpējā saziņā un darījuma dokumentu noformēšanā iespējams uzreiz bez līguma grozīšanas vai citas rakstiskas vienošanās lietot e-parakstu, ja abas puses tam piekrīt un dokumentus abpusēji paraksta šādā veidā.